Wirtualny spacer po urzędzie

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów

24 października 2008r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie miała miejsce miła uroczystość. Piętnastu pedagogów odebrało nagrody z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Szczotki i starosty krotoszyńskiego Leszka Kulki.

Nagrody takie przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd powiatu krotoszyńskiego z przyczyn proceduralnych – źle wypełnionych wniosków – przyznał w tym terminie nagrody tylko dwóm osobom. Chcąc jednak uhonorować większą liczbę pedagogów zarząd ponownie rozpatrzył kandydatury i podjął stosowną decyzję.

Uchwałami zarządu powiatu „Nagrodę Starosty Krotoszyńskiego” przyznano:

Pani Darii Nowackiej   -          dyrektorowi SOS-W w Konarzewie

Panu Grzegorzowi Nowackiemu -  dyrektorowi I LO w Krotoszynie

Panu Andrzejowi Joachimiakowi - dyrektorowi ZSP w Koźminie

Pani Mirosławie Cichowlas -  dyrektorowi ZSP nr 1 w Krotoszynie

Pani Karinie Zimnej  - dyrektorowi PP-P w Krotoszynie

Pani Jolancie Szóstak -  dyrektorowi ZSS w Krotoszynie

Pani Barbarze Grzywaczewskiej- Rączkowiak - nauczycielowi ZSP nr 1 w Krotoszynie

Pani Agnieszce Ziembickiej - nauczycielowi I LO w Koźminie Wlkp.

Pani Marioli Aleksandrzak  - nauczycielowi I LO w Koźminie Wlkp.

Pani Jolancie Cyunczyk - nauczycielowi I LO w Koźminie Wlkp.

Pani Marzenie Kasprolewicz - nauczycielowi ZSP nr 3 w Krotoszynie

Pani Kazimierze Waśkowiak- nauczycielowi ZSP nr 3 w Krotoszynie

Pani Elżbiecie Płóciennik  - nauczycielowi I LO w Krotoszynie

Pani Danucie Walas  - nauczycielowi MOW w Koźminie Wlkp.

Panu Adamowi Jerzemu Gwizdowi - nauczycielowi ZSS w Krotoszynie