Wirtualny spacer po urzędzie

Rzecznik Praw Dziecka gościł w powiecie

Minister Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, był gościem honorowym konferencji „Rodzina, która chroni, daje siłę” zorganizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe. Minister swą wizytę w Krotoszynie rozpoczął od spotkania z młodzieżą i z dziennikarzami. 

Kilkuset młodych mieszkańców powiatu, którzy we wtorek, 25 listopada 2008r.  spotkali się z M. Michalakiem w kinie „Przedwiośnie” wypytywało ministra o rozmaite kwestie – między innymi o to, gdzie szukać pomocy będąc świadkiem przemocy w szkole. Minister nawiązał doskonały kontakt z uczniami – jestem zbudowany postawą dzieci, były świetnie przygotowane, miały wiele do powiedzenia – komentował gość podczas spotkania z lokalnymi mediami, które odbyło się gabinecie starosty Leszka Kulki. Tam też włodarz powiatu dziękując ministrowi za przybycie, wręczył mu medal upamiętniający 10-lecie samorządu powiatowego w Krotoszynie.

W spotkaniach wzięli udział kawalerowie Orderu Uśmiechu – pani Halina Sroczyńska i Jerzy Fornalik,  dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski oraz specjalista - prawnik w Biurze Rzecznika – Tomasz Kazubski.

O godzinie 16.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja rozpoczęła się konferencja, na którą zaproszono m.in. samorządowców, pracowników socjalnych, pedagogów, członków organizacji pozarządowych, a także rodziców. Jednym z uczestników spotkania był Poseł Maciej Orzechowski.

 

Otwierając dyskusję starosta Leszek Kulka zauważył, że bez względu na wyznawaną religię czy kolor skóry rodzina jest dla człowieka najważniejszym czynnikiem, który decyduje o jego udanym życiu. Włodarz powiatu zacytował słowa Jana Pawła II o tym, że wychowanie dzieci jest świętym i solidarnym obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak i ojca: wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu. Podkreślił, że w realizowanych przez powiat programach socjalnych, ale także działaniach z zakresu bezpieczeństwa, kładzie się szczególny nacisk na wsparcie dzieci i rodzin.

 

Poseł Maciej Orzechowski przedstawił obszernie działania rządu oraz parlamentu – m.in. nowe regulacje prawne - w zakresie pomocy rodzinie i dziecku – także dziecku choremu i niepełnosprawnemu. Wspomniał o programie „Orlik”, o idei wyposażenia wszystkich dzieci chorych na cukrzycę w pompy insulinowe, o wprowadzanych na listę leków refundowanych medykamentach ratujących życie i zdrowie dzieci o niezwykle rzadkich schorzeniach.

 Rodzinie poświęcił też wiele miejsca w swym wystąpieniu minister Marek Michalak. - Bez pomocy rodzicom  nie pomoże się dzieciom – stwierdził. Poruszając problem przemocy przypomniał, że nietykalność cielesną każdemu obywatelowi gwarantuje Konstytucja RP. Zauważył, że podstawowym problemem w tym zakresie jest nie tyle brak odpowiednich przepisów, co sposób myślenia, który powinniśmy zmienić. Minister Michalak przedstawił także wizję pracy swego urzędu – to jest urząd służebny wobec dzieci. Tam, gdzie dzieje się im krzywda – musimy być.  Wielokrotnie informował podczas wizyty o uruchomionym niedawno bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci – 0 800 12 12 12. Kolejnymi punktami konferencji były wystąpienia Donaty Majchrzak z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie oraz Lucyny Korsak – prezes Stowarzyszenia „Szansa”.