Wirtualny spacer po urzędzie

Razem z Tobą będę sobą

Od kilku miesięcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie realizuje program zatytułowany „Razem z Tobą Będę Sobą”. Ma on ułatwić adaptację społeczną i odnalezienie się na rynku pracy osób po kryzysach psychicznych. Jest także skierowany do ich rodzin.

25 osób mieszkających na terenie powiatu przez kilka miesięcy uczestniczyło w projekcie sfinansowanym w znacznej części ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Środki na ten cel w wysokości ponad 184 tys. zł pozyskało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, wkład własny wyniósł blisko 20 tys. zł.

 Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Renata Zych – Kordus. I to ona przedstawiła przebieg realizacji projektu podczas konferencji, która odbyła się w czwartek 20 listopada 2008 roku w Perzycach. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy (m.in. przewodniczący rady powiatu Stanisław Szczotka) oraz pracownicy socjalni.  

R. Zych – Kordus zaprezentowała także diagnozę problemów osób z zaburzeniami psychicznymi w funkcjonowaniu w środowisku.  Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski  omówił natomiast powiatowy system wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.  Jakub Mędrek, lekarz psychiatra, wygłosił prelekcję o zaburzeniach psychicznych, a Katarzyna Majer ze Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Projekt „Razem z Tobą…” realizowany jest od maja. W ramach tego przedsięwzięcia grupa 25 osób miała okazję m.in. uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, odbywała spotkania ze specjalistami (prawnikiem, doradcą zawodowym), odbyła warsztaty poszukiwania pracy, uczestniczyła w warsztatach plastycznych – ceramicznych, a także skorzystała z turnusu rehabilitacyjnego. Program skierowany był również do członków rodzin.

W realizacji znacząco pomogły: Zakład Aktywności Zawodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu.