Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta gościem kombatantów

Członkowie zarządu krotoszyńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zaprosili starostę Leszka Kulkę na swoje obrady. W czwartek, 20 listopada 2008r. włodarz powiatu uroczyście pożegnał ustępującego prezesa tej organizacji pana Lucjana Andrzejewskiego. Pogratulował także wyboru nowemu prezesowi – Henrykowi Zasiecznemu.

Pan Lucja Andrzejewski od dziewięciu lat przewodniczył krotoszyńskiemu kołu. Jak podkreślił – stan zdrowia nie pozwala mu na dalsze pełnienie obowiązków.

Zebranie zarządu było okazją do podsumowania działalności. Krotoszyńska organizacja liczy 271 członków. Działacze zarządu opiekują się grupą tych kombatantów,  którzy wymagają szczególnej troski, załatwiają też wszelkie formalności mogące pomóc kombatantom i wdowom w uzyskaniu należnych im ulg i zwolnień z płatności. W tym celu utrzymują w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy biuro, które nieodpłatnie wynajmuje im powiat krotoszyński. Kombatanci dziękowali staroście Leszkowi Kulce za ten gest, a także za bardzo dobrą współpracę i wsparcie.

Starosta z kolei podkreślił, że temu środowisku należy się szczególny szacunek za oddanie dla Ojczyzny tak w czasach, gdy trzeba było za nią walczyć, jak i w okresie pokoju, gdy trzeba było na rzecz kraju ciężko pracować.

L. Kulka  podziękował także działaczom związku za uczestnictwo we wszystkich obchodach  świąt  państwowych. Warto zaznaczyć, że organizacja kombatancka w tym roku porozumiała się z harcerzami, którzy przejmą na siebie obowiązek noszenia  sztandaru Związku.

Nowym prezesem ZKRPiBWP wybrano pana Henryka Zasiecznego. 

Lucjan Andrzejewski otrzymał od starosty kwiaty, pamiątkowy ryngraf oraz medal z okazji 10-lecia samorządu powiatowego w Krotoszynie. Kwiatami uhonorowali swego przewodniczącego także kombatanci.