Wirtualny spacer po urzędzie

Fundacja MAHLE wspiera projekty

Dwie krotoszyńskie organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie SZANSA oraz Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej -  otrzymały znaczące wsparcie ze strony Fundacji MAHLE w Stuttgarcie za pośrednictwem i z pomocą MAHLE Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Obie organizacje są ogromnie wdzięczne: Firmie MAHLE Polska Sp. z o.o.  w Krotoszynie, za zrozumienie i pomoc oraz FUNDACJI MAHLE w Stuttgarcie - Panu Ernst Harmening i Panu Jurgen Schweiss Ertl.

Stowarzyszenie Szansa otrzymało dotację w wysokości 21 tys. Euro na realizację w świetlicach terapeutycznych  projektu „Różni a tacy sami, ciekawi siebie i świata”.  

Projekt  znajduje się już w trakcie realizacji i kontynuowany będzie w roku 2009.

Celem projektu jest wspieranie aktywności poznawczej, rozwoju dzieci i młodzieży, aby  rozumiały otaczający świat i czuły się jego świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest  na zakup rowerów , mebli, podręczników,  sprzętu komputerowego, transportu uczestników dotyczącego realizacji programu i doposażenie świetlic w sprzęt. Zajęcia związane z projektem prowadzone są w formie wolontariatu. Młodzi uczestnicy projektu będą szukać śladów różnych kultur, poznawać  mniejszości etniczne i narodowe, odnajdywać bogactwo w różnorodności, przeciwdziałać ksenofobii, uprzedzeniom i stereotypom, by rozwinąć postawę tolerancji. Program zakłada zaproszenie do współpracy  rodziców.

W ramach projektu dzieci i młodzież będą też poznawać tajniki fotografowania i przygotowywać wystawę swoich prac. Rozwiną umiejętności wyrażania emocji poprzez techniki teatralne, rozwiną kreatywność, aktywność, poczucie własnej wartości. Będą uczyć się posługiwania językiem obcym z wykorzystaniem zabaw, gier, projektów twórczych.

Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej realizuje projekt „Razem idziemy by osiągnąć wiele”.

Planowane cele, to przede wszystkim integrowanie lokalnego środowiska w tym osób wywodzących się z różnych grup społecznych, wolontariuszy, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Projekt zakłada aktywizację, uspołecznianie i samorealizację osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także wdrażanie młodzieży wolontariackiej do współpracy, do działań prospołecznych.

Ważnym elementem projektu jest propagowanie idei hospicyjnej poprzez odwracanie uwagi osób cierpiących od choroby, samotności i starości, wnoszenie radości na Oddział Paliatywny.

Realizacja projektu będzie jednocześnie promocją Centrum Wolontariatu w społeczności lokalnej Ziemi Krotoszyńskiej. Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne i ich rodziny, seniorzy oraz wolontariusze.

Na ten projekt Stowarzyszenie CWZK pozyskało kwotę 12 tys. Euro. Kwota ta umożliwi zakup platformy do busa oraz zestaw do monitoringu placu przed WTZ, namiotu na imprezy plenerowe i kompletów biesiadnych oraz zestawu cateringowego. Zostanie kupiony sprzęt nagłaśniający, fotograficzny oraz materiały związane z realizacją projektu.

Tekst: CWZK