Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja "drogowa"

XXIX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek 18 listopada   2008 r. o godzinie 13.30 w sali posiedzeń  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Będzie to sesja nadzwyczajna związana z koniecznością podjęcia uchwał, które pozwolą powiatowi na ubieganie się o wsparcie na dwa zadania drogowe w ramach Narodowego Programu Budowy  Dróg Lokalnych. Powiat Krotoszyński zgłosi do tego programu – dokończenie przebudowy drogi powiatowej  Chachania – Krotoszyn  i przebudowę ul. Jana Pawła II w Koźminie Wlkp.

1. Porządek obrad:

2. Otwarcie posiedzenia.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r.

5. Zapytania i wolne głosy.

6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie w dniu sesji o godzinie 13.00 zwołane zostanie  wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady (sala Starostwa Powiatowego) celem zaopiniowania uchwały uwzględnionej w porządku obrad Rady.