Wirtualny spacer po urzędzie

To już 10 lat!

Minęło dziesięć lat od dnia, w którym odrodził się Powiat Krotoszyński. Pierwsza sesja powiatowa odbyła się 9 listopada 1998 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia rajcy III kadencji spotkali się na uroczystych obradach w dniu Święta Niepodległości – 11 listopada 2008r.

Gościem honorowym spotkania był współtwórca reformy samorządowej w Polsce - senator RP, prof. Leon Kieres.

Na uroczystą sesję z okazji 10-lecia samorządu powiatowego w Krotoszynie zaproszono wielu znamienitych gości. Wśród nich byli – radni trzech kadencji z pierwszym starostą Stanisławem Ratajskim i przewodniczącym rady I kadencji Michałem Przybylskim, a także  posłowie – Maciej Orzechowski i Andrzej Grzyb oraz przewodniczący rad, burmistrzowie i wójt gmin i miast powiatu, a także dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji, jak również reprezentacji organizacji kombatanckich, społecznych, gospodarczych.

Otwierając sesję przewodniczący rady Stanisław Szczotka podkreślił:  Po wieloletniej przerwie, w wyniku dalszego etapu reformy państwa my – mieszkańcy miast i gmin: Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski, Kobylin, Zduny, Rozdrażew i Sulmierzyce staliśmy się znów wspólnotą.

Jednym z punktów było podziękowanie za pełnienie mandatu radnemu panu Dariuszowi Dębickiemu (nie może on zasiadać w radzie ze względu na obowiązki służbowe, w ramach których będzie nadzorował szkoły podlegające pod powiat). Przewodniczący S. Szczotka przyjął jednocześnie ślubowanie Stanisława Klarczyka, który zajmie miejsce D. Dębickiego.

Starosta Leszek Kulka obszernie podsumował dziesięcioletni dorobek samorządu powiatowego w Krotoszynie. Dziękując osobiście wszystkim kierownikom jednostek, służb i inspekcji a także – za ich pośrednictwem – pracownikom powiatu – przypomniał, jak wiele udało się dokonać pomimo skromnych środków budżetowych.

Starosta szczególnie podziękował samorządom gminnym i miejskim z terenu powiatu. Jak podkreślił, ta harmonijna współpraca sprzyja prowadzeniu wielu wspólnych inwestycji i działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej.

Gość honorowy sesji – profesor Leon Kieres przypomniał założenia, jakie towarzyszyły twórcom reformy administracyjnej. Mówił o istotnej roli powiatów, w o tym, że państwo scedowało na nie najbardziej niedoinwestowanie i problematyczne dziedziny, jak dbałość o szpitale, szkolnictwo ponadgimnazjalne i specjalne czy drogi.

Na zakończenie uroczystych obrad włodarze powiatu odebrali życzenia od zaproszonych gości, wręczono także pamiątkowe medale.

Spotkanie zakończył występ zespołu KROTOSZANIE.