Wirtualny spacer po urzędzie

Przyjaciele z Węgier w starostwie

Członkowie zarządu powiatu krotoszyńskiego gościli 10 listopada węgierskich burmistrzów - György  Galácza (z partnerskiego dla Koźmina Balatonmariafűrdo) oraz pana Gabora lombard - z partnerskiej dla Zdun i Sulmierzyc gminy Balatoffenyves. Podczas spotkania podpisano umowę przedwstępną o nawiązaniu współpracy ze Związkiem Gmin Marcali.

Burmistrzowie wraz z małżonkami stanowili oficjalną delegację przybyłą na obchody 10-lecia samorządu powiatowego w Krotoszynie. W spotkaniu obok członków zarządu uczestniczył także burmistrz Koźmina Wielkopolskiego Maciej Bratborski.

György  Galácz  przedstawił zarządowi projekt umowy przedwstępnej otwierającej możliwość współpracy pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Związkiem Gmin Marcali na Węgrzech. Przedstawiciel związku wręczył staroście Leszkowi Kulce list, w którym przewodniczący związku pan dr. Sütő László upoważnia G. Galacza do sygnowania umowy przedwstępnej .

Umowa została podpisana na spotkaniu  przez starostę Leszka Kulkę i G. Galacza .

György  Galácz  poinformował, iż związek gmin Marcali składa się z 38 gmin położonych nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie Balatonu. Stolicą związku jest Marcali.Cały związek zamieszkuje ok. 40 tys. osób.

Pan Galacz zapewnił, że członkowie związku są bardzo entuzjastycznie nastawieni do dalszej współpracy i z pewnością obejmie ona te obszary, których nie może objąć współpraca gmin. Podobne zdanie wyraził starosta Leszek Kulka.

Z ubolewaniem zarówno starosta krotoszyński jak i burmistrz Gabor Lombar stwierdzili, że nie doszło do nawiązania wcześniej planowanej współpracy z  sąsiednim dla Marcali  Związkiem Gmin Balatonlelle, z którym powiat podpisał umowę intencyjną w roku 2006. Niestety, nie z winy gmin, które bardzo życzliwie podchodziły do tematu, a z braku aktywności przewodniczącego związku, nie podjęto dalszych kroków. Jak podkreśliły obie strony - nie oznacza to jednak rezygnacji ze  współpracy w pewnych obszarach tematycznych.  Pan Gabor Lombar reprezentuje bowiem ponadgminne zrzeszenie działające na rzecz ochrony środowiska terenów południowego Balatonu. Na temat możliwej wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych projektów w tym obszarze rozmawiał  z naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP Zbigniewem Barańskim.

Zarząd upoważnił starostę Leszka Kulkę do przedstawienia Radzie Powiatu umowy i propozycji podjęcia współpracy ze związkiem Marcali.

Galácz György  zapewnił, że istnieje możliwość poszerzenia kontaktów na pozostałe gminy powiatu  i gminy związku Marcali.