Wirtualny spacer po urzędzie

Ośrodek w Borzęciczkach ma partnera

W czwartek, 30 października 2008r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach odbyła się uroczystość podpisania umowy partnerskiej z ośrodkiem Johan – Peter – Hebel w Mannheim.

Sygnowanie umowy było jedyną formalnością, jakiej dokonano podczas wizyty przyjaciół z   Mannheim w Borzęciczkach. Blisko tygodniowy pobyt niemieckiej młodzieży w Polsce wypełniły bowiem twórcze warsztaty, spotkania, lekcje historii i podążanie śladami Janusza Korczaka.

Ośrodek w Borzęciczkach nosi imię Janusza Korczaka. To właśnie postać Starego Doktora zbliżyła do siebie obie placówki. Dyrektor Johan-Peter-Hebel, Manfred Flader jest bowiem wiceprzewodniczącym niemieckiego towarzystwa korczakowskiego i gorącym orędownikiem kształtowania młodych charakterów według metod korczakowskich . M. Flader jest także aktywnym działaczem lokalnego towarzystwa polsko-niemieckiego. O istnieniu placówki w Borzęciczkach dowiedział się dzięki Piotrowi Piłkowskiemu – związanemu z Koźminem mieszkańcowi Mannheim.

 

  Pedagodzy z obu ośrodków opracowali projekt, w ramach którego autentyczne partnerstwo narodzić się miało we wspólnym działaniu. W ostatnim tygodniu października grupa młodzieży z Mannheim wraz z dziećmi z Borzęciczek pracowała w czterech warsztatach - plastycznym, technicznym, taneczno- muzycznym i cyrkowym. 

Podczas wizyty grupy niemieckiej dzieci polskie i niemieckie odbyły też wspólną wędrówkę śladami Janusza Korczaka – odwiedziły Warszawę (gdzie P. Piłkowski i dyrektor M. Flader otrzymali medale im. J. Korczaka)  i Treblinkę – miejsce kaźni Starego Doktora i jego podopiecznych.

Uroczystą umowę o współpracy podpisano w dniu święta patrona ośrodka. Dokument sygnowali - dyrektor Barbara Zakrzewska oraz dyrektor Manfred Flader i jego zastępca Viktor Winterhalter. Gośćmi uroczystości byli m.in. starosta Leszek Kulka, burmistrz Koźmina Maciej Bratborski, a także radni powiatu Renata Rzekiecka i Cezary Piłkowski.

Dzieci z Borzęciczek przygotowały wzruszający program o życiu J. Korczaka. Ogromny entuzjazm wywołały też popisy młodych cyrkowców i tancerzy - uczestników warsztatów. 

Podniosłym momentem uroczystości było także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Janusza Korczaka.

Jak zgodnie podkreślili dyrektorzy obu partnerskich  placówek dzieci wspaniale zintegrowało wspólne działanie.  Pomagały sobie wzajemnie i nawiązały fantastyczny kontakt, w którym bariera językowa nie miała żadnego znaczenia.

 

Projekt, który realizują oba ośrodki sfinansowała organizacja Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży przy udziale Starostwa Powiatowego w Krotoszynie