Wirtualny spacer po urzędzie

Honory dla przyjaciół szpitala

W krotoszyńskim ratuszu odbyła się miła uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krotoszyna doktorowi Wolfgangowi Spithalerowi . Natomiast tytuł Zasłużony dla Krotoszyna otrzymał pan Gabor Szük – dyrektor naczelny szpitala św. Augustyna w Dűren.

Zespół tej placówki od lat niesie pomoc krotoszyńskiemu szpitalowi w zakresie wszczepiania endoprotez. O nadanie tytułów wnioskowała Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”.

Dr Wolfgang Spithaler ponad 15 lat temu dokonał w Krotoszynie pierwszych wszczepów endoprotez stawów biodrowych. Dzięki zaangażowaniu zespołu medyków z Dűren wkrótce operacji dokonywali także nasi lekarze. Dziś  zabiegi te są już w standardem.

Dr Spihaler operował w Krotoszynie ośmiokrotnie wykonując 162 wszczepów endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Endoprotezy były darem szpitala w Dűren. Warto przypomnieć, że na początku lat 90. krotoszyńscy pacjenci musieli czekać na tego typu operacje po kilka lat. Obecnie w naszym szpitalu wykonuje się ich  ponad 100 rocznie.

Ta wspaniała współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie decyzje i zaangażowanie dyrektora naczelnego szpitala św. Augustyna pana Gabora Szük. W uznaniu zasług Fundacja wnioskowała więc o uhonorowania go tytułem Zasłużonego dla Krotoszyna.

Radni Rady Miejskiej Krotoszyna w pełni poparli oba wnioski.

Nadanie tytułów miało miejsce 18 października podczas uroczystej sesji. Uhonorowani goście odebrali gratulacje  m.in. z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Zofii Jamki,  burmistrza Juliana Joksia, dyrektora SPZOZ Pawła Jakubka oraz wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka.

Fot. J.Ratajek SPZOZ