Wirtualny spacer po urzędzie

Dotacja na drogę z Chachalni

We wtorek, 21 października, oddano oficjalnie do użytku zmodernizowany odcinek drogi  Chachalnia - Krotoszyn. To pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, która łączy gminy Zduny i Krotoszyn. Wspólne sfinansowanie inwestycji zadeklarowały powiat krotoszyński oraz gmina Zduny.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyła miła wiadomość, iż inwestycja projektowana wcześniej w ramach ZPORR otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu.

Wykonano 1400 m nawierzchni o szerokości 6 metrów. Na odcinku ponad 400 metrów we wsi Chachalnia położono chodnik oraz kanalizację odpływową. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 mln 843 tys. 526 zł. Z tego gmina Zduny wyasygnowała  884 tys.739 zł,  a  powiat krotoszyński - 958 tys. 787 zł.

W trwających obecnie pracach nad budżetem na rok 2009, zarząd powiatu planuje przeznaczenie 850 tys. na kontynuację inwestycji.

Tuż przed otwarciem drogi dotarła z biura poselskiego Macieja Orzechowskiego informacja o tym, że projekt może być dotowany z rezerwy budżetowej państwa. Taka szansa stanęła przed inwestycjami zgłaszanymi do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczą, ale nie został ujęte w programie ze względu na brak środków.

 22 października do starostwa powiatowego w Krotoszynie wpłynęła oficjalna informacja o uzyskaniu dotacji na modernizację drogi Krotoszyn Chachania – etap I z rezerwy celowej budżetu w kwocie 1 mln 843 tys. 526 zł. – To bardzo dobra wiadomość. Pragnę serdecznie podziękować zarządowi województwa, ale przede wszystkim  posłowi Maciejowi Orzechowskiemu za pomoc w tej sprawie. Inwestycja jest przecież bardzo istotna nie tylko  dla mieszkańców gmin Zduny i Krotoszyn, a przyznana dotacja  znacznie przyspieszy  całkowitą realizację tego projektu – mówi starosta Krotoszyński Leszek Kulka.

Podczas otwarcia wicestarosta Krzysztof Kaczmarek podziękował też samorządowi  gminy Zduny za współpracę i wyraził nadzieję, że taki model partnerstwa sprawdza się dla dobra wszystkich mieszkańców.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowej drodze dokonali : burmistrz Zdun Władysław Ulatowski, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek , w imieniu posła Macieja Orzechowskiego – Miłosz Zwierzyk z biura poselskiego oraz dyrektor PZD Krzysztof Jelinowski.