Wirtualny spacer po urzędzie

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

28 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbył się finał X Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla szkół gimnazjalnych. Olimpiadę zorganizowały: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie oraz Związek Międzygminny „Eko Siódemka” w Krotoszynie.

W finale uczestniczyło 30 uczniów z 10 gimnazjów z terenu powiatu krotoszyńskiego wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych spośród 171 uczniów. Uczestnicy finału zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Laureatami Olimpiady zostali:

1. Anna Panfil - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

2. Joanna Gościniak - Gimnazjum w Nowej Wsi

3. Sandra Oszczepalińska - Gimnazjum w Rozdrażewie

4. Julia Dzierla - Niepubliczne Gimnazjum w Krotoszynie

5. Adam Wierzowiecki - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

6. Aleksandra Otworowska - Gimnazjum w Rozdrażewie

7. Julia Wałęsa - Gimnazjum w Nowej Wsi

8. Magdalena Pabich - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

9. Zuzanna Kaliszewska - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych uczestnicy finału otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Laureaci dodatkowo wyróżnieni zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

G.Z. (ewo)