Wirtualny spacer po urzędzie

Śpiewacze spotkanie w Biadkach

Zespoły działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich spotkały się w Biadkach na VIII przeglądzie. Ta tradycyjna impreza jest nie tylko okazją do sprawdzenia swych umiejętności, ale także miłym spotkaniem wszystkich działaczy skupionych w ruchu śpiewaczym KGW.

VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych KGW otworzył przewodniczących Zarządu Powiatowego Kółek i Organizacji Rolniczych, a zarazem przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka.

Siedem zespołów wystąpiło w 15-minutowym repertuarze. Jako obowiązkowy każdy wykonywał utwór Bolesławy Mielickiej (poetki i członkini „Biadkowianek”) pt. Skowronek.

Autorka odebrała podczas przeglądu nagrodę za wkład, jaki wniosła w rozwój twórczości ludowej.

Koncert otworzył występ zespołu „Izydorki” działającego przy Szkole Podstawowej w Biadkach, a zakończył popis trzech pokoleń – założycielki Biadkowianek Heleny Flajszer, jej córki Moniki Kaszuby i najmłodszego z rodu - wnuczka Pawełka.

Jurorzy przeglądu przyznali pierwszą nagrodę „Kobierzankom”, drugie miejsce przypadło „Lutogniewiakom”, a trzecie „Biadkowiankom”. Nagrodę specjalną za wykonanie utworu „Skowronek” otrzymał zespół „Kalina” z Nowej Wsi.

Przegląd prowadziła Kazimiera Bardzik.