Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpieczna Droga do Szkoły

Rozpoczęły się spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczny Powiat Krotoszyński”. Jest ona realizowana pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Krotoszyńskiego.

W środę 3 września br spotkali się z uczniami dwóch klas pierwszych SP Nr 3 w Koźminie Wlkp. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski, nadkomisarz Włodzimierz Szał z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, dzielnicowy Wojciech Kułaga oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego Andrzej Wichłacz.

Spotkanie rozpoczęła pogadanka na temat podstawowych zasad poruszania się na drogach, a następnie wyświetlono film. Dzieci otrzymały światełka odblaskowe i plany lekcji. Pod nadzorem dzielnicowego Wojciecha Kułagi dzieci w sposób praktyczny przećwiczyły przechodzenie przez jezdnię.

Podobne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Wziął w nim udział również Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski.

Rozpoczęły się także spotkania  na terenie gminy Krotoszyn.  Tu do akcji włączą się także funkcjonariusze  Straży Miejskiej. Pierwsze z krotoszyńskich spotkań miało miejsce w Zespole Szkół Integracyjnych nr 2. Uczestniczyli w nim nadkom. Włodzimierz Szał i naczelnik Andrzej Wichłacz, a także zastępca komendanta krotoszyńskiej policji mł. insp.   Andrzej Wajdlejt oraz dyrektor szkoły Andrzej Wygralak.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana jest pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki. Współorganizatorami są - Komenda Powiatowa Policji oraz samorządy gminne. Akcja  jest realizowana od 2003 roku w ramach przyjętego przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Krotoszyński”.

Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków Starostwa Powiatowego, urzędów miast

i gmin powiatu krotoszyńskiego oraz HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA Oddział Krotoszyn.