Wirtualny spacer po urzędzie

Powakacyjna sesja w Baszkowie

XXV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 22 sierpnia 2008 r. o godzinie 13:00 w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008 r.

8. Realizacja inwestycji – DPS Baszków.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyłączenia szkół dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

b) założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie oraz włączenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego szkół dla dorosłych,

c) włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

d) zmiany uchwały Nr XXXIX/226/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie,

e) nadania Technikum nr 3 w Krotoszynie imienia Jana Pawła II,

f) nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Krotoszynie imienia Jana Pawła II,

g) nadania Technikum Uzupełniającemu nr 4 w Krotoszynie imienia Jana Pawła II,

h) zmiany uchwały Nr XXXIX/233/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krotoszynie,

i) zmiany uchwały Nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

j) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

k) zmiany uchwały Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r.

l) rozpatrzenie skargi p. Romana Augustyniaka na uchybienia w pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.

 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.