Wirtualny spacer po urzędzie

Możesz studiować w Krotoszynie !

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, we współpracy z Burmistrzem Krotoszyna oraz Starostą Krotoszyńskim, podjęła działania zmierzające do uruchomienia w Krotoszynie wyższej uczelni.
Pierwszy etap polega na zorganizowaniu w naszym mieście w roku akademickim 2008/2009 Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Krotoszynie z siedzibą w Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83, w którym prowadzone będą na studiach niestacjonarnych (zaocznych) następujące kierunki:
  • zarządzanie, studia licencjackie 3-letnie,
  • informatyka, studia inżynierskie 3,5-letnie.
W latach następnych planowane jest również uruchomienie studiów stacjonarnych.
 
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w punkcie rekrutacyjnym – Krotoszyn, ul. Zdunowska 83,
  • świadectwo maturalne w oryginale,
  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej,
  • 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wystawione w bieżącym roku,
  • kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
  • w przypadku mężczyzn kserokopia książeczki wojskowej (str. 2-3, 6-7) oraz książeczka do wglądu,
  • kserokopia dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie wpisowego.
Dokumenty należy składać w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Krotoszynie z siedzibą w Gimnazjum nr 2, Krotoszyn, ul. Zdunowska 83, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00, tel. 062 725 25 06, do dnia 15.09.2008 r.
Kryterium przyjęcia na studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest uzyskanie odpowiedniej średniej z ostatniej klasy szkoły oraz kolejność zgłoszeń.
W przypadku małej liczby zgłoszeń do Ośrodka w Krotoszynie, wszyscy kandydaci będą mieli zagwarantowaną możliwość podjęcia studiów w Ośrodku Zamiejscowym w Ostrowie Wlkp., ul. Wrocławska 93a.
Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów w Krotoszynie, oszczędzając tym samym na kosztach dojazdów i zakwaterowania.
Bliższe informacje na temat uczelni i jej pozycji (czołowe miejsca w Polsce we wszystkich prestiżowych rankingach) można uzyskać na stronie internetowej: www.swspiz.pl.