Wirtualny spacer po urzędzie

Dobre projekty PCPR

Blisko 340 tysięcy złotych pozyskało już w tym roku krotoszyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programów służących wsparciu dzieci i rodzin pozostających w kryzysie oraz likwidację barier,  jakie w swym codziennym życiu napotykają osoby  niepełnosprawne.

Programy PCPR :

I. Wspieranie lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pozyskało środki w wysokości 65.062,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu "Wspieranie lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie" na realizację następujących programów:

- Budowanie środowiskowego programu pracy z rodzinami - asysta rodzinna.

- Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin zastępczych - poszerzenie oferty.

- Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

Programy realizowane będą od września 2008r.

II. Zakup samochodu służbowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pozyskało środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł z Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Urząd Marszałkowski - na zakup samochodu służbowego.

III. Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Powiat Krotoszyński w ramach uczestnictwa w programie "Wyrównywanie Różnic Między Regionami" pozyskał środki na:

- dobudowa windy - Przychodnia ul. Floriańska 10 => 90.000,00 z

-  zakup samochodu DPS Baszków 112 => 63.576,00 zł

-  Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jagiełły 4, Krotoszyn => 80.000,00 zł