Wirtualny spacer po urzędzie

Wakacyjna sesja

Rada Powiatu Krotoszyńskiego w tym roku nie ma wakacji. Lipiec miał być miesiącem odpoczynku od obrad. Stało się jednak inaczej – 15 lipca radni spotkali się na sesji  zwołanej w trybie pilnym z inicjatywy Zarządu Powiatu.

Powodem zwołania sesji była konieczność dokonania zmian w budżecie. Najpilniejszą z nich stało się zadeklarowanie wsparcia finansowego dla wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, który zamierza ubiegać się o  pieniądze ze środków strukturalnych UE na zakup wyposażenia dla swych placówek  w Krotoszynie i Koźminie Wielkopolskim.

SPZOZ złożył wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet V – Infrastruktura dla Kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania ochrony zdrowia) na zakup mammografu analogowego dla potrzeb Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia (wartość zakupu – 370 tys. zł) w Krotoszynie oraz na zakup aparatu analogowego rtg wraz z ucyfrowieniem (260 tys.).

Łączna kwota zakupu to 630 tys. zł. 30 tysięcy zostanie wydane w tym roku, a 600 tys. – w następnym. Stąd konieczna była zmiana budżetu polegająca na wyszczególnieniu zadania w wydatkach bieżących tego roku (w ramach dotacji przyznanej dla SPZOZ) oraz ujęcia wydatków w roku przyszłym w dokumencie „Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2010”. Stanowi to deklarację władz powiatu o współfinansowaniu zakupu, jeśli projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany.

Radni jednogłośnie przystali na tę propozycję. Powiat będzie musiał dołożyć z budżetu 95 tysięcy. 75 tysięcy  wsparcia zadeklarował też samorząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Nadprogramowa sesja była okazją do poformowania radnych o pozytywnym zaopiniowaniu innego projektu złożonego do WRPO przez Powiat Krotoszyński. Jak poinformował Starosta Leszek Kulka projekt „Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych  nr 15 i 36 w Krotoszynie – etap I.”  uzyskał wysoką punktację i jednomyślnie pozytywną opinię asesorów, którzy oceniali wniosek.