Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z organizacjami

23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się spotkanie, na którym omówiono projekt współpracy powiatu krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

W spotkaniu udział wzięło kilkunastu przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Mówiono o zadaniach, jakie uda się zrealizować organizacjom za pieniądze przekazane na opracowane przez nie projekty.

Jan Grząka z PTTK zasygnalizował konieczność odnowy i wytyczenia szlaków turystycznych na terenie powiatu oraz o potrzebie większej ilości wydawnictw promujących te szlaki.

Krzysztof Manista ze stowarzyszenia Twoja Alternatywa oraz Piotr Paterek w ZHP i Jolanta Borska z Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej  zadeklarowali pomoc w tej sprawie. Kwestii  odnowy szlaków turystycznych poświęcone zostanie odrębne spotkanie 9 września 2008 roku.

Organizacje dzieliły się z przedstawicielami powiatu także innymi projektami, które chcą zrealizować. Barbara Fabiszak – Prezes Stowarzyszenia Amazonki mówiła o konieczności kontynuacji spotkań mieszkańców powiatu ze specjalistami w profilaktyce zdrowotnej, Krzysztof Manista o potrzebie propagowania działań profilaktycznych w walce z AIDS i uzależnieniami, a pan Józef Olesek z Prezes Krotoszyńskiego Towarzystwa Muzycznego zaproponował zorganizowanie regionalnego konkursu gry na instrumentach elektronicznych.

Zebrani mówili także o organizacji kolejnej  akcji - Dnia Walki z Ubóstwem, który w całej Polsce odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dyskusję podsumowała inspektor Ewa Fudała z Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdzając, że zgłoszone postulaty znajdą odzwierciedlenie w projekcie programu  współpracy powiatu krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.