Wirtualny spacer po urzędzie

Radni gośćmi Ośrodka

Dwie komisje Rady Powiatu Krotoszyńskiego – Spraw Społecznych i Rewizyjna - odbyły wyjazdowe posiedzenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim (18 czerwca). Zanim rajcy przystąpili do roboczej części obrad uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Gospodynią spotkania była dyrektor MOW Henryka Gawrońska – Suszka.

Wręczyła ona dyplomy tym wychowankom, którzy w minionym roku szkolnym odnotowali sukcesy. Były to zarówno nagrody za uczestnictwo w konkursach, za aktywność społeczną i sportową, jak i gratulacje za wyniki w nauce. Dyrektor podziękowała także rodzinom chłopców za współpracę – gratulacje w ich imieniu przyjęła jedna z babć.

Uczniowie w formie kalendarium wspomaganego prezentacją multimedialną przedstawili gościom, co ciekawego wydarzyło się w minionych 10 miesiącach w ich ośrodku. A był to czas dla społeczności placówki pomyślny - zaznaczony wieloma wydarzeniami, ciekawymi zajęciami, sukcesami wychowawczymi i terapeutycznymi.

Dyrektor Gawrońska oprowadziła radnych po ośrodku, przedstawiła im najbardziej palące problemy placówki oraz to, czego udało się już wykonać. Ośrodek zlokalizowany jest w starych obiektach, które wymagają nieustannych inwestycji i modernizacji. Pilną potrzebą jest wymiana zepsutego pieca CO. Dyrekcja zamierza także zaadaptować dawną stolarnię na salę ćwiczeń gimnastycznych. Ośrodek zgłasza też potrzeby w zakresie zatrudnienia nowych pracowników.

Pani dyrektor podkreśliła, że obecnie pracuje z bardzo dobrym zespołem, który w swej pracy wychowawczej osiąga konkretne rezultaty. W ośrodku przebywa ok. 60 chłopców z całej Polski. Są to młodzi ludzie, którzy do Koźmina przybyli na mocy decyzji sądów rodzinnych. Mają możliwość kontynuowania edukacji na poziomie gimnazjalnym i łączenia jej z praktyczną nauką zawodu. Niektórzy zostają w ośrodku dobrowolnie, by skończyć gimnazjum. W tym roku szkolnym odnotowano minimalną ilość kłopotów z powrotami do domów. Jak pokazują badania 63 proc. wychowanków po opuszczeniu ośrodka nie wchodzi ponownie z konflikt z prawem, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Poza debatą na temat ośrodka, radni w pozostałej części obrad zajęli się m.in. dyskusją nad projektami uchwał, które będą poddane pod głosowanie na czerwcowej sesji.