Wirtualny spacer po urzędzie

Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w powiecie krotoszyńskim za 2014 r.

W dniu 7 maja 2015 roku w Wiejskim Domu Kultury w Kobiernie, odbyło się podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w powiecie krotoszyńskim za rok 2014. W uroczystościach uczestniczył Starosta Krotoszyński p. Stanisław Szczotka, który wręczył puchary i dyplomy najlepszym hodowcom i producentom bydła z naszego powiatu w następujących kategoriach: w obsadzie do 20 szt., w obsadzie od 20,1 do 50 szt., w obsadzie od 50.1 do 100 szt., w obsadzie od 100,1 do 300 szt.

Rok 2014 był dobry dla hodowli bydła mlecznego, nastąpił wzrost wydajności jednostkowej, przy spadku procentowej zawartości tłuszczu i białka. Zwycięzcą w rankingu wydajności w Regionie Oceny Poznań jest p. Maciej Pohl, którego stado uzyskało średnią wydajność od 1 krowy 14.066 kg mleka. Ponadto nasz hodowca p. Maciej Pohl zajął pierwsze miejsce w rankingu krajowym w swojej grupie wielkości stad w obsadzie od 50,1 do 100 szt.

Starosta Krotoszyński p. Stanisław Szczotka podziękował za osiągnięte wyniki i przekazał wielkie gratulacje i słowa uznania wszystkim hodowcom z naszego powiatu oraz życzył dalszych sukcesów w hodowli bydła mlecznego. Spotkanie zakończył występ zespołu „KROTOSZANIE”

Pełne wyniki oceny wydajności

Artykuł o gospodarstwie p. Macieja Pohla

Z. Barański - WOŚRiL