Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 27 czerwca 2008 r., o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Floriańska w Krotoszynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Wprowadzenie elementów inżynierii ruchu drogowego na drogach powiatowych w II i III kadencji Rady Powiatu.

8. Stan sanitarno – weterynaryjny na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

9. Stan gospodarstw rolnych objętych dyrektywą azotanową na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krotoszynie,

b) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński, Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Krotoszyńskiego,

d) założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

e) włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

f) zmiany uchwały nr XXXIX/226/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie,

g) zmiany uchwały Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.