Wirtualny spacer po urzędzie

Zajęcia sportowe w wakacje

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego :„Uliczna Strefa Swojaków”.
Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wspólnej zabawy w okresie wakacji. Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 2.

CELEM PROJEKTU JEST:

Prowadzenie atrakcyjnych zajęć na podwórkach, boiskach, placach miejskich miasta Krotoszyna, zorganizowanych przez pedagogów. Zapewnienie opieki i bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji letnich, wszystkim dzieciom pozostającym w mieście, a przede wszystkim dzieciom, którym rodzice nie poświęcają uwagi w wystarczającym stopniu.

Podniesienie sprawności fizycznej młodzieży. Wyszukiwanie talentów sportowych i artystycznych. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań, a także integracja z rówieśnikami z innych rejonów miasta. Umożliwienie rozwoju ważnych umiejętności społecznych: współpracy, wyrażania własnego zdania i potrzeb, odpowiedzialności, samodzielności, świadomości własnych mocnych stron. Jednym z elementów projektu jest:

Letnia Szkoła Streetballa:

Aktywizowanie młodzieży – uczestników corocznych Turniejów Piłki Koszykowej „Stąd do NBA” w okresie ferii zimowych do współpracy przy realizacji Szkółki. Zaproszenie do uczestnictwa dzieci i młodzieży lubiącej grę w piłkę na powietrzu. Organizacja turniejów w zróżnicowanych poziomach wiekowych. Nauka zasad gry w koszykówkę uliczną z elementami „freestyla”.

Organizacja Letniej Ligi Streetballa (mecze 2 x w tygodniu w sześciu grupach, turnieje, festyn sportowo – artystyczny.

Zgłoszenia do koordynatora projektu Andrzeja Piotrowskiego / tel.606 47 93 04 /

w.w.