Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA! Stypendia!

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2008/2009 o stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Regulamin i formularze wniosków dla uczniów, słuchaczy i studentów chcących ubiegać się o stypendium dostępne są:

1) w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 14),

2) tutaj (pliki w formacie PDF):

- Regulamin

- Wniosek dla Studentów

- Zobowiązanie dla Studentów

- Wniosek dla Uczniów

- Zobowiązanie dla Uczniów

3) w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

 

Nabór wniosków stypendialnych:

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w szkole do której uczęszczają, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,

- I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp.,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Termin składania wniosków ustalają poszczególne szkoły.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego, lecz uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu powiatu krotoszyńskiego składają wnioski bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, pok. nr 14 – w terminie do 14 sierpnia 2008 roku.

słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, pok. nr 14 – w terminie do 30 września 2008 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. (0-62) 725-42-56 wew. 344.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.