Wirtualny spacer po urzędzie

Cały Orpiszew tańczył

9 maja 2008r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Orpiszewie odbył się III Powiatowy Turniej Tańca „Roztańczony Orpiszew 2008”. Impreza zorganizowana przez Zespół Szkół w Orpiszewie zgromadziła 122 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Przegląd odbywał się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV – VI, gimnazja klasy I-III. Rywalizujących uczniów oceniało jury w składzie: sędzia główny instruktor tańca Łukasz Mikołajczyk, instruktor tańca Rafał Nelka, przewodnicząca Rady Rodziców ZS Orpiszew Barbara Chmielarz, przedstawicielka Rady Rodziców Marzena Orpel, nauczycielka plastyki ZS Orpiszew Wioletta Błaszczyk oraz sprawujący jednocześnie opiekę medyczną Maciej R. Hoffmann ( NZOZ „Familia” w Krotoszynie). Imprezę nagłośnił Stanisław Szelągowski nauczyciel muzyki ZS Orpiszew, a całość doskonale poprowadził Daniel Borski.

W poszczególnych kategoriach zawodnicy zajęli następujące miejsca:

 

Kategoria SP klasy I-III :

I miejsce „Ziomki z Koźmina – władcy parkietu” Szkoła Podstawowa nr 3 Koźmin Wlkp.

 

Kategoria SP klasy IV – VI:

I miejsce Jolanta Jaśniak i Julia Horyza – Zespół Szkół w Zdunach

II miejsce „Venus” Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

 

Kategoria Gimnazja:

I miejsce Freek Dance – Zespół Szkół w Zdunach

II miejsce X-DE Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

III miejsce Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

 

Jury i publiczność wybrała najlepszego tancerza - został nim Mateusz Gasztyk z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

Nagrody rzeczowe ufundowała Rada Sołecka Orpiszewa, statuetki Burmistrz Krotoszyna , nagrody rzeczowe w postaci upominków dzieci otrzymały ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Słodkim poczęstunkiem podjęła wszystkich Rada Rodziców Zespołu Szkół w Orpiszewie.

Organizatorzy dziękują wszystkim za wsparcie podczas organizacji imprezy.

bm