Wirtualny spacer po urzędzie

Skrzynka podawcza uruchomiona

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie uruchomiono system elektronicznej skrzynki podawczej. Dokumenty składane poprzez ESP do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zostaną potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru - także drogą elektroniczną - na adres nadawcy.

Wymagania dotyczące składania dokumentu elektronicznego:

- dokument wysłany poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- dokumenty przyjmowane za pomocą skrzynki podawczej mogą być zapisane w formatach: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF, JPEG lub ODT.

Uwaga! Dokumenty zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne treści zostaną odrzucone.