Wirtualny spacer po urzędzie

DWÓJKA szkołą przedsiębiorczych

22 kwietnia 2008 w Poznaniu, podczas konferencji pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” , krotoszyński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otrzymał certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Szkoła należy do grona 266 placówek w Polsce, które zostały wyróżnionie za przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, uczenie gospodarowania finansami, współpracę ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz dbałość o jakość wychowania i nauczania.

W skład Kapituły nadającej certyfikat wchodzili przedstawiciele Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Rozwijanie przedsiębiorczości uczniów stanowi od wielu lat jedno z najważniejszych zadań wychowawczych w szkole. Zdobyty certyfikat świadczy o wysokiej jakości kształcenia młodzieży i przygotowaniu jej do dorosłego życia.

(Fot. i tekst - ZSP2)