Wirtualny spacer po urzędzie

Żonkile przyniosły nadzieję

Ponad 6 tysięcy złotych – to wspaniały plon akcji „Pola Nadziei” zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej. 23 kwietnia w siedzibie Centrum przekazano symboliczny czek dyrektorowi SPZOZ Pawłowi Jakubkowi i kierowniczce Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krotoszynie Barbarze Krzyżańskiej. Dzięki zebranym pieniądzom możliwy będzie zakup pionizatora dla pacjentów zakładu.

6004 złote 26 groszy - to efekt przeprowadzonej 13 kwietnia zbiórki publicznej, podczas której wolontariusze ofiarowywali mieszkańcom Krotoszyna (w zamian za datki) wyhodowane przez siebie żonkile.

Przedstawiciele CWZK – m.in. Jolanta Borska, Jan Pawlik, Hieronim Marszałek i Ryszard Łopaczyk dziękowali młodzieży – bo to dzięki zaangażowaniu młodych ludzi akcja przebiegła bardzo sprawnie. Podkreślali, że także pracownicy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego włączyli się do zbiórki.

Przede wszystkim jednak dziękowano mieszkańcom Krotoszyna. Ich ofiarność sprawiła, że tak pokaźną sumę zebrano w ciągu zaledwie czterech godzin.

Dodać należy, ze zbiórkę poprzedziła akcja gromadzenia cebulek (w którą włączyło się wiele osób i instytucji – w tym samorządy) i wymagająca wiele poświęcenia praca na „żonkilowym polu”.

Dyrektor Paweł Jakubek nie krył podziwu wobec wspaniałego efektu akcji. Obiecał, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dołoży ze swych funduszy podobną kwotę i wówczas zakupiony zostanie pionizator.

B.Krzyżańska wyjaśniła, że urządzenie znacznie poprawi warunki rehabilitacji, ale także samopoczucie i komfort pacjentów zakładu. Pionizator umożliwia bowiem zmianę pozycji i przemieszczenie się pacjentom z urazami kręgosłupa, unieruchomionym, sparaliżowanym. Kierownik zakładu nie kryła wzruszenia – wspomniała, że akcja przyniosła też dodatkowy efekt w postaci bezpośrednich wpłat na konto placówki.

Wolontariusze już zapowiedzieli, że pola nadziei zakwitną także za rok - ochotnicy szukają tylko nowego miejsca, na którym mogą zasadzić cebulki.

W tegoroczną akcję zaangażowanych było ponad 80 wolontariuszy! Wspierali ich liczni sponsorzy akcji i ofiarodawcy.