Wirtualny spacer po urzędzie

Radni gośćmi strażaków

Członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego spotkali się 17 kwietnia (czwartek) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Radni wysłuchali m.in. informacji o realizacji zadań straży w roku 2007, jaką przedstawił powiatowy komendant PSP – st. kpt. Mariusz Przybył.

Relacja komendanta nie ograniczyła się do statystyk. Mariusz Przybył mówił także o współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, o kształceniu kadry pożarniczej, o zawodach, o nowych wyzwaniach stojących przed służbami ratowniczymi i o trwającej termomodernizacji siedziby komendy. Ta inwestycja realizowana jest przy wydatnej pomocy finansowej m.in. samorządu powiatowego.

Zobacz statystyki pożarnicze roku 2007.(plik PDF 893 KB)

W trakcie dalszych obrad Komisja zajęła się również:

- zagadnieniem funkcjonowania i planami kształcenia rolniczego w Powiecie Krotoszyńskim (sprawę przybliżyli – kierownik powiatowego zespołu doradczego WODR Elżbieta Kaczmarek oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Andrzej Joachimiak).

- planem współpracy międzynarodowej na rok 2008 (temat omówił pełnomocnik ds. europejskich Bolesław Kasprzak)

- rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r (informacja skarbnika Andrzeja Jerzaka)

- zaopiniowaniem projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XX sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego