Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór do klasy piłkarskiej

Klub Sportowy ASTRA Krotoszyn ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu: piłka nożna chłopców z rocznika 1998. Wszystkich rodziców, którzy pragną, by ich dziecko rozwijało swój talent piłkarski, zarząd klubu zaprasza na zebranie organizacyjne -  15 kwietnia 2008 r. o godz. 18.00 na stadionie miejskim w Krotoszynie ul . Sportowa 1.

Szczegółowych informacji udziela p. Łukasz Rak pod numerem tel. 606-736-748

Kryteria naboru do klasy sportowej:

1. Kandydata powinien charakteryzować:

- bardzo dobry stan zdrowia

- wysoki poziom sprawności fizycznej

- zdolność łączenia nauki ze sportem

- zainteresowania i ambicja sportowa

2. Kandydat musi dostarczyć:

- podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej, które można pobrać w sekretariacie szkoły (szczegóły podczas zebrania organizacyjnego)

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych (dostarczone przez rodziców w dniu testów)

3. Oceny sprawności fizycznej i uzdolnień piłkarskich dokonuje komisja rekrutacyjna podczas testów.

4. Po przeprowadzeniu prób komisja rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi wynikami, ranking uczestników poszczególnych prób sprawności ogólnej i specjalnej.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły, po konsultacji z komisja rekrutacyjną.

w.w.