Wirtualny spacer po urzędzie

Rzecznik konsumentów ma więcej pracy

Liczba spraw, którymi zajmował się Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku ubiegłym wyniosła 305. To znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2006. W większości przypadków interwencje rzecznika zakończyły się pomyślnym dla konsumentów rozstrzygnięciem.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego (28 marca) Rzecznik Andrzej Załustowicz podsumował swą działalność w roku 2007.

Rzecznik prowadził łącznie 305 spraw na rzecz ochrony praw konsumentów występując w roli mediatora pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, hurtownikami, przedsiębiorcami czy serwisami. W toku postępowania - często podejmowanego wielokrotnie – na rzecz konsumentów załatwiono 192 sprawy, natomiast w 108 przypadkach uzyskano wynik negatywny – na co składa się wiele przyczyn czasem będących celowym działaniem klientów, o czym rzecznik dowiaduje się w toku postępowania. Prowadzono również 86 bezpośrednich mediacji, które okazują się również bardzo pomocne przy wyjaśnianiu i załatwianiu poszczególnych spraw.

Częściową tematykę podejmowanych spraw ilustruje poniższa tabela

Przedmiot sprawy

Ilość wystąpień ogółem

Zakończono pozytywnie

Zakończono negatywnie

Sprawy w toku

OGÓŁEM

305

197

108


I Usługi:

- bankowe

11

7

4


- ubezpieczeniowe

13

9

4


- inne finansowe

8

5

3


- telekomunikacja

- telefonia stacjonarna

21

10

11


- telefonia komórkowa

19

11

8


- dostawy mediów (prąd, gaz, ciepło, woda)

9

5

4


- informatyczne

13

8

5


- motoryzacyjne

8

3

5


- pralnicze

- remontowo - budowlane

15

9

6


- komunikacyjne

12

7

5


- transportowe

11

6

5


II Umowy:

- sprzęt RTV - AGD

23

19

4


- sprzęt komputerowy

6

5

1


- odzież

15

10

5


- obuwie

49

32

17


- materiały budowlane

17

11

6


- sprzęt sportowy

3

1

2


- telefony

15

12

3


III Inne

37

27

10


 

Należy wspomnieć, iż w stosunku do roku 2006 ilość wniesionych do rzecznika spraw ogółem zwiększyła się o 57, co świadczy o wzmożeniu nabywania dóbr konsumpcyjnych i usług przez społeczeństwo miasta i powiatu. Znacznie wzrosła ilość spraw wnoszonych za pośrednictwem Rzecznika do rozstrzygnięcia sądowego, bo aż o 7.

Ogółem wniesiono 19 spraw z czego:

- 13 zasądzono na rzecz powodów,

- 1 sprawę wycofał powód,

- 3 zasądzono na niekorzyść powodów,

- 2 pozostają nierozstrzygnięte w Sądzie Rejonowym w Warszawie i Rawiczu.

Najwięcej spraw kierowano do Sądu Rejonowego w Krotoszynie, pozostałe w Warszawie, Ostrowie Wlkp., Wrocławiu czy Poznaniu.

W dalszym ciągu udzielane są porady osobiście zgłaszającym się klientom, oraz telefonicznie.

Na skutek wycofania się powiatu jarocińskiego z dniem 1.01.2007r. z trójstronnego porozumienia co do funkcjonowania instytucji Rzecznika, w dniu 1.07.2007r, stosowne porozumienie podpisały władze powiatu pleszewskiego i krotoszyńskiego. W związku z tym czas pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krotoszynie zwiększył się z 1 dnia w ciągu tygodnia do 2 dni. Oprócz wtorku Rzecznik przyjmuje w Starostwie Powiatowym również w piątki.