Wirtualny spacer po urzędzie

Tysiąc operacji laparoskopem

W Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wykonania tysięcznej operacji wykonanej laparoskopem. Urządzenie to pracuje w krotoszyńskim szpitalu od sześciu lat. Jego zakup sfinansowano ze środków zebranych przez Fundację „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy oddziału chirurgicznego – z ordynatorem Andrzejem Milewskim, jego zastępcami – Antonim Spychajem i Konradem Błaszykiem oraz kierującym odziałem intensywnej terapii Ryszardem Moczulskim. Z personelem medycznym spotkali się - przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Ratajski oraz prezes Fundacji - starosta Leszek Kulka, a także dyrektor SPZOZ Paweł Jakubek.

 

Z końcem 2001 roku przy pomocy środków finansowych zgromadzonych w Fundacji „ Szpital Powiatowy w Krotoszynie” dokonano zakupu zestawu urządzeń do wykonywania operacji laparoskopowych. Jesienią 2001 roku lekarze Oddziału Chirurgicznego oraz pielęgniarki instrumentariuszki z Bloku Operacyjnego ze Szpitala w Krotoszynie przeszli szkolenie w wykonywaniu tego rodzaju zabiegów. Od pierwszych tygodni 2002 roku w Krotoszynie zaczęto wykonywać operacje laparoskopowe. Tak jak we wszystkich Oddziałach Chirurgicznych podstawową operacją jest wycięcie pęcherzyka żółciowego. Pacjenci z rejonu Krotoszyna, Powiatu Krotoszyńskiego i sąsiednich powiatów od 6 lat są z powodzeniem operowani metodą laparoskopową. Osiągnięte w ostatnich latach doświadczenie pozwoliło na przygotowanie większości lekarzy z zespołu Oddziału Chirurgicznego w Krotoszynie do samodzielnego wykonywania tego typu operacji: nabyte umiejętności służą również kolegom z innych oddziałów chirurgicznych. W 2005 roku odbyła się w Krotoszynie I Konferencja Szkoleniowonaukowa „ Powiatowy Oddział Chirurgiczny” poświęcona w znacznej części operacjom laparoskopowym w chirurgii dróg żółciowych. Jesienią 2007 roku w Oddziale Chirurgicznym w Krotoszynie nabierał umiejętności w operacjach laparoskopowych zespół lekarski i pielęgniarski ze Szpitala w Jarocinie, do wprowadzenia tej metody leczenia chorych u siebie.

27 lutego 2008 roku na Oddziale Chirurgicznym w Krotoszynie wykonano tysięczną operację laparoskopową. W większości były to wycięcia pęcherzyków żółciowych- cholecystektomie. Wykonywano również operacje diagnostyczne, zwłaszcza w podejrzeniu chorób nowotworowych oraz kilka operacji urologicznych. Wykonanie tysiąca operacji laparoskopowych w okresie 6 lat stawia zespół lekarzy chirurgów z Krotoszyna w czołówce Oddziałów Chirurgicznych w Wielkopolsce.

Korzystając z okazji dyrektor P. Jakubek podziękował przede wszystkim personelowi oddziału za ofiarną i ciężką pracę. Starosta Leszek Kulka podkreślił, że w takich chwilach widać jak potrzebne są działania powołanej do życia Fundacji. Zaznaczył, że wsparcie udzielone przez nią szpitalowi to efekt ofiarności mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw i samorządów. Włodarz przypomniał, że samorząd powiatu krotoszyńskiego należy do wiodących w regionie pod względem wielkości środków przekazywanych na doposażenie czy modernizację szpitala. Zdanie to podzielił S. Ratajski, który zauważył, że osobiście miał okazję skorzystać z zabiegu laparoskopowego jako pacjent i wie, jak celową inwestycją okazał się zakup tego urządzenia.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat dalszych potrzeb oddziału chirurgicznego w zakresie wyposażenia. Uwagi te przyjęli członkowie Fundacji – starosta L. Kulka zadeklarował, że wszelkie przekazane tej organizacji środki zostaną spożytkowane w podobnie efektywny sposób, jak miało to miejsce w przypadku laparoskopu.