Wirtualny spacer po urzędzie

Nowa kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

10 stycznia 2008 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II kadencji oraz pierwsze posiedzenie Komisji III kadencji. Przyjęto m.in. sprawozdanie z dotychczasowej działalności i ustalono kierunki pracy na przyszłość. Członkowie komisji zrzekli się diet i wypłat z tytułu zwrotu kosztów podróży. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Skład komisji trzeciej kadencji przedstawia się następująco:
Leszek Kulka - starosta krotoszyński, przewodniczący

Z rekomendacji starosty:
Julian Jokś (burmistrz Krotoszyna), Bernard Jasiński (burmistrz Kobylina), Antoni Jakubek (właściciel firmy ochrony osób i mienia AS-5)

Z rekomendacji Komendanta Powiatowego Policji:
Podinsp. Andrzej Wajdlejt - zastępca Komendanta Powiatowego Policji
Podinsp. Karol Budziński - Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego

Z rekomendacji Rady Powiatu Krotoszyńskiego:
Radny Józef Januszkiewicz, radny Zbigniew Brodziak

Z rekomendacji Prokuratora Okręgowego w Kaliszu w posiedzeniach komisji bierze udział
Prokurator Rejonowy w Krotoszynie - Michał Oprysiak. Do udziału w jej pracach został zaproszony także st. kpt. Mariusz Przybył - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Komisja na posiedzeniu w dniu 10 stycznia przyjęła sprawozdanie za okres II kadencji oraz za rok 2007. Ponadto przyjęto program pracy na 2008r., a także preliminarz wydatków na ten rok.


Komisja bezpieczeństwa i porządku jest ciałem doradczym Starosty. Pełni funkcję wspierającą działania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zdaniami określonymi w ustawach i uchwałach w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Kadencja komisji trwa trzy lata.