Wirtualny spacer po urzędzie

Sprzęt ofiarowany policji

10 stycznia Starosta Krotoszyński Leszek Kulka przekazał w imieniu władz powiatu sprzęt dla krotoszyńskiej policji. Za dar dziękował Powiatowy Komendant Policji insp. Wojciech Kasprowicz.

Uroczyste podpisanie aktu przekazania sprzętu odbyło się w siedzibie starostwa.

Ze środków samorządu powiatowego zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 10 815 tys. zł - agregat prądotwórczy, lampy przenośne, przedłużacze, latarki a także ekran projekcyjny. - Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego uważamy, że trzeba wspierać tych, którzy to bezpieczeństwo zapewniają. Oni także muszą mieć godne i bezpieczne warunki pracy - stwierdził starosta L. Kulka. Komendant Kasprowicz zauważył z kolei, że przekazany sprzęt jest niezwykle potrzebny, gdyż służyć będzie policji do pracy w terenie - przede wszystkim podczas zdarzeń drogowych.

Na potrzebę doposażenia policji wielokrotnie zwracali uwagę radni. Dyskutowano o tym na komisjach oraz na sesji. Sprawa ta była także przedmiotem obrad zarządu, który podjął decyzję o przeznaczeniu wymienionej kwoty na zakup sprzętu.