Wirtualny spacer po urzędzie

Dziękujemy tym, którzy wspierają szpital

Zarząd Fundacji "Szpital Powiatowy w Krotoszynie" pragnie wyrazić słowa podziękowania i złożyć życzenia pomyślności, zdrowia oraz realizacji swoich planów w Nowym Roku wszystkim ofiarodawcom, którzy mając na względzie cel i działania Fundacji dokonali wpłat na nasze konto.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności doposażono Szpital Powiatowy w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, taki jak; laparoskop, videoskopy, tomograf komputerowy, echokardiograf, ultrasonograf do wczesnego wykrywania wad płodu w okresie prenatalnym. Doposażono również w drobny sprzęt Stację Dializ i Blok Operacyjny.

Dzięki takim działaniom nasz Szpital stał się placówką wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Pozwala to na szybkie wykonywanie badań i rozpoznawanie wiele chorób na miejscu, co znacznie przyspiesza przyjęcia pacjentów do szpitali specjalistycznych.

Zwiększa również szansę umieszczenia naszego szpitala na liście sieci szpitali w Polsce.

Biorąc pod uwagę ideę celów i działania Fundacji prosimy o dalsze wsparcie finansowe.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego oraz znajdujemy się na liście organizacji i stowarzyszeń, na rzecz których można przekazywać zasądzone nawiązki sądowe.


Wpłaty można dokonywać na adres i konto Fundacji:

Fundacja "Szpital Powiatowy w Krotoszynie"
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63 - 700 Krotoszyn
PKO BP O/Krotoszyn 29102022670000450200359125

Prezes Zarządu Fundacji
Starosta Krotoszyński
Leszek Kulka