Wirtualny spacer po urzędzie

I powiatowa olimpiada fizyczna

11 marca 2008r. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie zorganizował I Powiatową Olimpiadę Fizyczną. Patronat nad konkursem objęli Starosta Krotoszyński i Burmistrz Krotoszyna

Zainteresowanie Olimpiadą było bardzo duże - wzięło w niej udział 30 uczniów szkół gimnazjalnych i 46 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krotoszyńskiego.

 

Pierwsza część konkursu odbyła się na auli w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, następnie uczniowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać fascynującego wykładu -"Świat dźwięków" wygłoszonego w auli I LO im. H.Kołłątaja przez prof. dra hab. Rufina Makarewicza -dyrektora Instytutu Akustyki UAM Poznań.

Rufin Makarewicz jest profesorem fizyki-akustyki. Wykłada akustykę fizyczną, akustykę teoretyczną oraz uczy jak minimalizować hałas. W dorobku ma ponad 60 publikacji i 4 książki. Jest edytorem wielu czasopism naukowych, członkiem towarzystw naukowych na całym świcie. Ostatnio dużo czasu zajmuje mu tworzenie sieci zespołów badawczych w Unii Europejskiej, które zajmują się badaniami hałasu w środowisku. W chwilach wolnych śpiewa i gra na fortepianie standardy jazzowe.

Gość w sposób przystępny i niezwykle barwny mówił o roli dźwięku w rozwoju ludzkości. Swój wykład zakończył życzeniami dla uczestników olimpiady – życzył im rozwijania pasji i uzdolnień poprzez wybór odpowiedniego kierunku studiów. Przypominał jednak , że studia to nie tylko czas nauki, ale i ogólnego rozwoju człowieka i zawierania przyjaźni na całe życie – czego najlepszym przykładem jego wieloletnia przyjaźń ze starostą krotoszyńskim Leszkiem Kulką.

Olimpiada miała na celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi szczególnie fizyką, motywowanie do poszerzania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.

Komisje egzaminacyjne w składzie: Kategoria - szkoły ponagimnazjalne: Adam Głuchowski - ZSP 1 K-yn , Mariusz Filipiak - ZSP 3 K-yn, Jarosław Kucharski - I LO Koźmin i Jarosław Kulka - Gim. Koźmin; Kategoraia - szkoły dimnazjalne: Mariola Kudrykiewicz - G4 K-yn, Barbara Wódke - G Koźmin, Olga Wojtasze G2 k-yn, Monika Dopierała - G5 K-yn wyłoniły następujących laureatów:

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce: Siecla Joanna I LO Krotoszyn

2 miejsce: Nowaczyńska Agnieszka, Żmuda Marcin I LO Krotoszyn

3 miejsce: Hyża Joanna ZSP 1 Krotoszyn, Hoffman Maciej I LO Koźmin

4 miejsce: Marszałek Joanna ZSP 1

5 miejsce: Adamski Łukasz ZSP 1, Olszewska Natalia I LO, Krajka Tomasz I LO

Gimnazjum:

1 miejsce: Kaźmierczak Damian G5 Krotoszyn

2 miejsce: Szczepaniak Martyna G3 , Plewińska Anna G Koźmin

3 miejsce: Zydorek Monika G Koźmin,

4 miejsce: Jagodzińska Patrycja G4, Świderczak Łukasz G2,

5 miejsce: Chudy Sebastian G2,

6 miejsce: Chmielarz Adam G5, Mazur Michalina G5

7 miejsce: Olejniczak Justyna G5, Zych Jolanta G Benice, Bierła Patryk, Brajer Jędrzej G Koźmin, Budnik Adam G3