Wirtualny spacer po urzędzie

Ekologiczna nagroda dla ośrodka w Borzęciczkach

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zostało nagrodzone za projekt „Działania proekologiczne realizowane przez młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. J. Korczaka w Borzęciczkach na rzecz rekonstrukcji otoczenia placówki”. Projekt został zgłoszony przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Nagrody laureatom konkursu wręczyła Krystyna Poślednia, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego W imieniu ośrodka wyróżnienie odebrała dyrektor Barbara Zakrzewska.

elem konkursu, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jest propagowanie wiedzy proekologicznej i prokulturowej oraz zachęcenie środowisk lokalnych do podejmowania wspólnych działań dla ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

środek w Borzęciczkach przedstawił komisji konkursowej swoje dokonania w zakresie uporządkowania otoczenia zabytkowego pałacu, który jest siedzibą placówki. W projekcie wzięło udział 150 wychowanków ośrodka, których wsparli mieszkańcy wsi, młodzież z zaprzyjaźnionej holenderskiej szkoły z Prinsbeck, żołnierze z jednostki w Jarocinie oraz strażacy. Od maja do września 2007 porządkowano przypałacowy park – wycinano odrosty, sadzono nowe krzewy, wytyczano ścieżki, założono krawężniki, odnowiono trawniki, odmalowano ławki itd. Te działania zyskały uznanie jurorów, którzy nie po raz pierwszy postanowili nagrodzić ośrodek i Starostwo.

We wcześniejszych edycja konkursu Borzęciczki także znalazły się w gronie wyróżnionych – m.in. za uporządkowanie i zarybienie znajdującego się na terenie posesji stawu.