Wirtualny spacer po urzędzie

Z myślą o dużej rodzinie

21 maja 2015r., z inicjatywy starosty Stanisława Szczotki , odbyło się spotkanie, na którym włodarze gmin i powiatu krotoszyńskiego doszli do porozumienia w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnej Karty Dużej Rodziny.  Zasady funkcjonowania Karty przedstawili: Renata Zych-Kordus oraz Andrzej Piotrowski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Prace nad kartą trwają już od pewnego czasu. Inicjatywę wprowadzenia tego dokumentu zgłosiła na forum Rady Powiatu Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Renata Zych – Kordus. Odbyły się już w tej sprawie konsultacje z organizacjami przedsiębiorców: Cechem Rzemiosł Różnych, Krotoszyńskim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz Klubem Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej. Karta ma bowiem oferować katalog zniżek na towary i usługi dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Uprawnienie uzyskają rodziny z dziećmi do 18. roku życia (do 25. – jeśli kontynuują naukę). Limity wiekowe nie obowiązują rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodzin zastępczych.

Podczas spotkania z burmistrzami i wójtem A. Piotrowski zaprezentował wzór karty oraz omówił jak działają takie karty o zasięgu regionalnym i krajowym. W zgodnej ocenie przedstawicieli gmin inicjatywa jest godna uwagi i wsparcia. Przyjęcie karty nastąpi w drodze uchwał rad miejskich i gminnych oraz powiatowej – jeszcze w tym roku.

Więcej informacji ws. Karty Dużej Rodziny udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Na temat Karty będzie można wkrótce wyrazić opinie i uwagi za pomocą formularza zamieszczonego na stronie : www.konsultacje.powiat-krotoszyn.eu