Wirtualny spacer po urzędzie

Przekaż 1 proc. podatku na Fundację

Szanowni Państwo!
W najbliższych tygodniach będziemy rozliczali się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny, kwoty stanowiącej 1% podatku należnego za rok podatkowy, na rzecz Fundacji "Szpital Powiatowy w Krotoszynie", która posiada status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000044082. W ten sposób możemy wspólnie przyczynić się do ochrony i poprawy zdrowia naszego społeczeństwa, nie uszczuplając rodzinnych budżetów.

Fundacja "Szpital Powiatowy w Krotoszynie" działa od ośmiu lat.

Dzięki Państwa ofiarności zakupiono dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie laparoskop operacyjny, przekazano środki finansowe na zakończenie prac związanych z uruchomieniem Stacji Dializ, dofinansowano zakup nowoczesnych urządzeń, takich jak: echokardiograf dopplerowski, tomograf komputerowy, videoskopy, aparat USG do wczesnego wykrywania wad płodu, doposażono blok operacyjny.

Nasi pacjenci nie muszą już korzystać z innych placówek i ponosić dodatkowych kosztów.

Obecnie Fundacja zbiera środki finansowe na zakup aparatu do diatermii chirurgicznej używany w krwotokach podczas wykonywania operacji.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą pomoc udzieloną przez ofiarodawców, gwarantując, że przekazane wpłaty zostaną wykorzystane w sposób należyty zgodnie z naszymi założeniami, a Państwa oczekiwaniami.

Prezes Zarządu Fundacji
"Szpital Powiatowy w Krotoszynie"
Leszek Kulka
Starosta Krotoszyński
Fundacja "Szpital Powiatowy w Krotoszynie"
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. (062) 725 42 56
Nr konta: PKP BP O/Krotoszyn 29102022670000450200359125