Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

VIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek , 29 maja 2015 r., o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji oraz bieżącej sytuacji finansowej.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2014 r. i ocena zasobów pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krotoszyńskiego kontroli,

b) powołania Komisji Statutowej,

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.