Wirtualny spacer po urzędzie

BIURO STREFY PARKOWANIA otwarte

Od 1 lutego w Krotoszynie działa biuro płatnej strefy parkowania dróg powiatowych w Krotoszynie. W budynku przy Rynku 1 (dawne PZU, wejście od kościoła św. Piotra i Pawła) w pokoju nr 13 (I piętro) załatwiać można formalności związane m.in. z opłatami.

Od 1 lutego w Krotoszynie działa biuro płatnej strefy parkowania dróg powiatowych w Krotoszynie. W budynku przy Rynku 1 (dawne PZU, wejście od kościoła św. Piotra i Pawła) w pokoju nr 13 (I piętro) załatwiać można formalności związane m.in. z opłatami.

Biuro pracuje w godzinach otwarcia strefy, a więc w dni powszednie od 9.00 do 18. 30. Można tu dokonywać wszelkich czynności związanych z uiszczeniem opłat (wykupywanie karnetów, abonamentów ) oraz opłatami dodatkowymi (kara, opłata za przekroczenie czasu parkowania itd). Można też zgłaszać uwagi do funkcjonowania strefy.

Na każdym z działających w strefie 20 parkometrów powiatowych wkrótce znajdą się informacje o pracy biura. Drogowskazy jak dojść do biura już ustawiono na ulicy Piastowskiej i na Rynku. Budynek biura także jest oznakowany.

Na drogach powiatowych w strefie parkowania pracują trzy panie, które sprawdzać będą m.in. prawidłowość opłat. Osoby te posiadają pełne uprawnienia do dokonywania czynności kontrolnych.

Jak wyjaśnia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski, przez pierwszy miesiąc pracy strefy prowadzono akcję prewencyjną i informacyjną. Obecnie osoby nie dostosowujące się do regulaminu płatnej strefy parkowania muszą się liczyć z poniesieniem za to konsekwencji.

Jednocześnie informujemy, że biuro strefy dla dróg miejskich znajduje się na Rynku.