Wirtualny spacer po urzędzie

POLICJA - podsumowanie roku

We wtorek 29 stycznia w krotoszyńskiej Komendzie Powiatowej Policji odbyła się wyjątkowa, coroczna odprawa oficerów. Uczestniczył w niej m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego - podinspektor Krzysztof Jarosz. W odprawie tej uczestniczyli także reprezentujący Starostę - Sekretarz Powiatu Edward Kozupa oraz prokurator rejonowy Michał Oprysiak. Rozpoczęła się ona od meldunku złożonego przez Naczelnika Prewencji i Ruchu Drogowego podinspektora Karola Budzińskiego, po czym wszystkich zebranych powitał Komendant Powiatowy - inspektor Wojciech Kasprowicz. Następnie przedstawił on ogólne podsumowanie pracy krotoszyńskich policjantów za ubiegły rok, podkreślając m.in. spadek przestępczości na naszym terenie na co wpływ miała m.in. profilaktyka kryminalna. Realizowany jest tu program "Bezpieczny powiat", prowadzone były wspólne patrole ze Strażą Miejską. Czas reakcji na wezwanie nie przekroczył 11 minut i jeszcze ulegać ma skracaniu. Kontrolowane były lombardy, meliny, punkty zajmujące się handlem częściami samochodowymi, alkoholem. Dobrze układała się współpraca z Kuratorium Oświaty, szkołami, pedagogami. Na spotkaniach z młodzieżą mówiono o narkomani i alkoholiźmie. Planowana jest większa ilość patroli nocnych, w tym także z psami m.in. na ogródkach działkowych oraz wprowadzenie monitoringu.

Szczegółowe dane statystyczne, wraz z miernikami, krotoszyńskiej komendy na tle wyników ogólnowojewódzkich, z wykorzystaniem slajdów, przedstawił komisarz Włodzimierz Szał.

Podziękowanie za dobrą współpracę złożył prokurator Michał Oprysiak, stwierdzając, że o solidności pracy policjantów świadczy fakt, że ani jedna prowadzona przez nich sprawa nie została zwrócona przez wyższą instancję do ponownego rozpatrzenia. A jest to najbardziej obiektywny miernik gdyż oceny zgromadzonego materiału dokonują niezawiśli sędziowie.

Sekretarz Edward Kozupa stwierdził, że policjantów widać na ulicach i przez to społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. Przypomniał on także, że samorząd powiatowy zawsze widział potrzeby policji i starał się ją wspierać. Tak będzie nadal. Sekretarz podziękował również stróżom prawa za ofiarną służbę.

Komendant Jarosz ogólną pracę krotoszyńskiej policji, realizację mierników, ocenił jako bardzo dobrą, natomiast za spadek wykrywalności dał, jak powiedział, naciąganą czwórkę. Podkreślił on również dużą rolę wzajemnego szacunku w służbie społeczeństwu, które w tym roku będzie miało możliwość oceny swoich policjantów. Również oni sami będą mogli się wypowiedzieć poprzez ankiety. Podinspektor Jarosz podziękował również samorządowi powiatowemu za udzielane wsparcie, gdyż wymagania wobec policji rosną, a nie idą za tym odpowiednie środki z budżetu centralnego. Podziękowano także prokuraturze za dobrą współpracę. Były również życzenia zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, awansów na wyższe stopnie, lepszych warunków pracy i większych pensji.

W krótkiej dyskusji poruszono temat remontu krotoszyńskiej komendy oraz sprawy odejść policjantów na wcześniejsze emerytury.