Wirtualny spacer po urzędzie

Konarzewskie jasełka

25 stycznia, w Sali Wiejskiej w Konarzewie dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zaprezentowały przedstawienie jasełkowe. Na wstępie tego wyjątkowego spotkania, ze względu na tematykę, jeszcze o charakterze świątecznym, powitani zostali zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: Burmistrz Zdun Władysław Ulatowski, jego zastępca Marian Sobański, siostra Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zdunach Jadwiga Kozioł, siostra Anna z tegoż ośrodka, przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego: Marzena Wiśniewska i Witold Blandzi, sołtys Konarzewa Mirosława Sajur, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Renata Ryba. Licznie przybyli też rodzice dzieci uczęszczających do konarzewskiego ośrodka oraz mieszkańcy - w tym miejscowe przedszkolaki. Sala wypełniła się więc do ostatniego miejsca.

Pani dyrektor SOSW Daria Rakowiecka - Nowacka, w krótkim wystąpieniu scharakteryzowała placówkę, wspominając też o jej osiągnięciach - realizowanych projektach edukacyjnych, nowoczesnych formach zajęć i ostatnich sukcesach wychowanków, m.in. podczas Ogólnopolskiego Konkursu o Tematyce Ekologicznej, czy konkursie na najładniejszą szopkę.

Po części oficjalnej rozpoczął się główny punkt czyli przedstawienie jasełkowe, które wychowankowie przygotowali pod okiem pani Marioli Sneli - Mosińskiej.

Występ tak bardzo spodobał się widzom, że młodych artystów - amatorów nagrodzono długą owacją na stojąco. Tradycyjne polskie kolędy śpiewała z nimi cała sala, a zaproszeni goście wręczyli wykonawcom całą masę słodyczy.