Wirtualny spacer po urzędzie

Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” po raz jedenasty zorganizowali Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Patronat nad tegorocznymi obchodami objęła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senator Andżelika Możdżanowska,  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Orzechowski oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. 

Inauguracja Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego miała miejsce podczas konferencji w dniu 25 maja 2015 roku. Konferencja była poświęcona wsparciu rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Założenia polityki prorodzinnej państwa przedstawiła Senator Andżelika Możdżanowska. System wsparcia na poziomie gminy i powiatu omówiła Renata Zych – Kordus z PCPR w Krotoszynie. Problem  zaburzeń zachowania jako konsekwencji straty i odrzucenia zaprezentowała Danuta Płatek – Flasz. Podczas konferencji odbyło się uroczyste przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do Wielkopolskiej Karty Rodziny, uwieńczone porozumieniem podpisanym przez Starostę Krotoszyńskiego Stanisława Szczotkę oraz Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Wojciecha Zarzyckiego.

Szczególnie miłym akcentem było wyróżnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rodziny. Na wniosek Senator Andżeliki Możdżanowskiej wyróżnione zostały aktywne społecznie matki z powiatu krotoszyńskiego, którym  wręczone zostały Ordery Serca – Matkom Ojczyzny.

Poczęstunkiem oraz obsługą bufetu kawowego zajęli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.

W ramach Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego ogłoszony został konkurs plastyczny pn. „Rodzina – tak się zaczyna przygód kraina”. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wpłynęło 207 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono 18. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne można będzie podziwiać w Galerii Krotoszyńskiej od 1 czerwca 2015 roku.

Przybycie Minister Andżeliki Możdżanowskiej było okazją do odwiedzin instytucji społecznych działających w powiecie krotoszyńskim (Dom Pomocy Społecznej w Zdunach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach, Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie, Spółdzielnia Socjalna „Artystyczna Kraina” w Krotoszynie, Zakład Aktywności Zawodowej  w Koźminie Wielkopolskim, Dzienny Dom Seniora w Koźminie Wielkopolskim, Przedszkole w Rozdrażewie, Zakład Pracy Chronionej „Max-Pol”
w Krotoszynie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Krotoszynie).

Dnia 25 maja 2015 roku od godziny 16.00 na Krotoszyńskim Rynku odbył się happening, którego celem było promowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci bezpłatnie bawiły  się na zamku dmuchanym, miały malowane twarze. Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  i Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” częstowali krotoszynian słodkościami, rozdawali ulotki oraz kolorowe balony. Animację dla dzieci prowadziły panie ze Spółdzielni Socjalnej „Artystyczna Kraina”.

Kolejnym etapem Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego były warsztaty szkoleniowe dla rodzin zastępczych oraz osób współpracujących z rodzinami zastępczymi na temat umiejętności wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania, które odbyły się  26 maja 2015 roku.

Przy okazji XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego wydano biuletyn informacyjno – naukowy „Bliżej pomocy”.

W ramach obchodów dni rodzicielstwa zastępczego planowana jest również promocja rodzicielstwa zastępczego podczas KrotoFESTU w dniu 30 maja 2015 roku oraz wyjazd rodzin zastępczych do Afrykarium i ZOO we Wrocławiu w dniu 5 czerwca 2015 roku. Organizacja obchodów XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego możliwa była dzięki dofinansowaniu Fundacji Ernst & Young oraz wsparciu lokalnych sponsorów i partnerów.

Tekst i fot.: PCPR